Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Από σήμερα το πρόγραμμα για νέους ανέργους

Ξεκινάει σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για 10.000 θέσεις απασχόλησης στον ιδιοτικό τομέα για την απόκτηση εμπειρίας για νέους ηλικία από 16 έως 24 ετών. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, παρέχει στους...
ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση και η διάρκειά του είναι 6-12 μήνες.
Το πρόγραμμα παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.
Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑΕΤΑΜ.
Οι εργοδότες καταβάλουν στους νέους μισθό, ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου.


newsit
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...