Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Οι Έλληνες δε χρησιμοποιούν τα ελληνικά στο Ίντερνετ!

Εννέα στους δέκα Έλληνες χρήστες (90%) χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα κυρίως τα αγγλικά εκτός από τα ελληνικά, για να διαβάσουν ή να παρακολουθήσουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην...
Ευρώπη (οριακά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό μόνο στην Μάλτα, την Κύπρο, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο), σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου...
Μόνο ένας στους δέκα Έλληνες (10%) χρησιμοποιεί αποκλειστικά την μητρική ελληνική γλώσσα του, όταν κάνει περιήγηση στο Ίντερνετ.
Όσον αφορά το γράψιμο στο διαδίκτυο, το 71% των Ελλήνων χρησιμοποιεί λιγότερο ή περισσότερο και μια ξένη γλώσσα (επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ), ενώ το 28% μόνο τα ελληνικά. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση ξένης γλώσσας στο διαδίκτυο, για μεν το διάβασμα-παρακολούθηση είναι 55%, για δε το γράψιμο 35%.
Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων αλλά και των περισσότερων άλλων Ευρωπαίων καταφεύγει στην αγγλική γλώσσα, όταν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν, κατά σειρά προτίμησης ξένης γλώσσας, για διάβασμα και παρακολούθηση στο Ίντερνετ: τα αγγλικά (86%), τα γαλλικά (8%) και τα γερμανικά (6%). Για το γράψιμο ξένης γλώσσας στο διαδίκτυο, η προτίμηση των Ελλήνων διαμορφώνεται ως εξής: αγγλικά (66%), γαλλικά (4%) και γερμανικά (3%).
Για διάβασμα και παρακολούθηση περιεχομένου, οι Έλληνες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τα αγγλικά 17% όλη την ώρα, 40% συχνά και 43% περιστασιακά (οι σχετικοί μέσοι όροι στην ΕΕ είναι 13%, 20% και 60%). Αντίστοιχα, όσον αφορά το γράψιμο στο διαδίκτυο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άλλα μηνύματα κ.α.), το 12% των Ελλήνων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τα αγγλικά όλη την ώρα, το 42% συχνά και το 45% περιστασιακά (οι μέσοι όροι στην ΕΕ είναι 14%, 29% και 56%).
Το 55% των Ελλήνων χρηστών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αρκετές φορές τη μέρα, το 34% περίπου μια φορά τη μέρα, το 9% τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και το 2% περίπου μια φορά τον μήνα. Κατά μέσο όρο, στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 54%, 30%, 13% και 3%.
Σύμφωνα με την έρευνα, που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Γκάλοπ για λογαριασμό του Ευρωβαρόμετρου, το 90% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ προτιμούν την πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους στη δική τους γλώσσα, ενώ το 55% - περιστασιακά τουλάχιστον - χρησιμοποιούν γλώσσα διαφορετική από τη δική τους όταν συνδέονται. Το 44% των Ευρωπαίων χρηστών θεωρούν ότι στερούνται ενδιαφέρουσες πληροφορίες, επειδή οι ιστοσελίδες δεν είναι σε γλώσσα που κατανοούν και μόλις το 18% πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές προϊόντων σε ξένη γλώσσα.
Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι, όσον αφορά την ανάγνωση και την παρακολούθηση περιεχόμενου στο διαδίκτυο, τα αγγλικά είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα εκτός της μητρικής: σχεδόν οι μισοί χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ (48%) χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον "περιστασιακά", ενώ τα ισπανικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά χρησιμοποιούνται από 4% έως 6% των χρηστών.
Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα όταν αναζητούν πληροφορίες (81%). Τα 44% των Ευρωπαίων (και ειδικότερα το 60% των Ελλήνων) θεωρούν ότι χάνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, επειδή οι ιστοσελίδες δεν είναι γραμμένες σε γλώσσα που καταλαβαίνουν.
Για τις διαδικτυακές αγορές, οι συναλλασσόμενοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους. Μόνο το 18% των χρηστών στην ΕΕ αγοράζει συχνά ή πάντοτε σε άλλη γλώσσα, ενώ το 42% δήλωσε ότι ποτέ δεν αγοράζει διαδικτυακά σε άλλη γλώσσα εκτός από την μητρική του.
Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες (88%) θεωρούν ότι όλοι οι ιστότοποι που δημιουργούνται στη χώρα τους, πρέπει να χρησιμοποιούν τις εθνικές επίσημες γλώσσες, ενώ περίπου οκτώ στους δέκα (81%) πιστεύουν ότι οι ιστοσελίδες αυτές πρέπει επίσης να διαθέτουν εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες.
Τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν την ανάγκη να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ήδη 30 σχετικά ερευνητικά έργα, τα οποία ασχολούνται με τη διασύνδεση γλώσσας και ψηφιακού περιεχομένου, στηρίζοντάς τα με χρηματοδότηση 67 εκατ. ευρώ, ενώ για τα νέα έργα που υποβλήθηκαν εφέτος, θα διατεθούν επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.
Για παράδειγμα, με το έργο iTRANSLATE4 αναπτύσσεται η πρώτη διαδικτυακή πύλη που παρέχει πρόσβαση σε δωρεάν ηλεκτρονική μετάφραση μεταξύ πλέον των 50 ευρωπαϊκών και παγκόσμιων γλωσσών, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συγκρίνουν ταυτόχρονα διαφορετικές μεταφραστικές αποδόσεις προερχόμενες από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία (π.χ. Google, Bing, Systran, Trident, Linguatec). Η συνεισφορά της ΕΕ στο έργο αυτό ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.
Επίσης το έργο META-NET, με στήριξη από την ΕΕ ύψους 6 εκατ. ευρώ, αφορά στην οικοδόμηση μιας τεχνολογικής συμμαχίας για την πολυγλωσσική Ευρώπη και ήδη περιλαμβάνει περισσότερα από 200 μέλη.


http://apolitistosteki.blogspot.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...