Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

H Νοmura χρηματοδότησε την Eurobank

Η Nomura είναι η πρώτη ξένη τράπεζα που δείχνει το δρόμο στη διατραπεζική για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτώντας την Eurobank. H ξένη τράπεζα ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα με επιτυχία την πρώτη συναλλαγή χρηματοδότησης ομολόγων του...
Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) από Ελληνική Τράπεζα στη διεθνή διατραπεζική αγορά.
Συνολικά, η Eurobank, τόσο μέσω της πρόσφατης συμφωνίας χρηματοδότησης ελληνικών ομολόγων, όσο και διεθνών ομολογιακών τίτλων έχει αντλήσει 800 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 300 εκ. ευρώ αφορούν στη συμφωνία χρηματοδότησης ομολόγων ελληνικού δημοσίου με αντισυμβαλλόμενο διεθνή επενδυτική τράπεζα και επιπλέον αυτών, ποσό 500 εκ. ευρώ αφορούν προγενέστερες συμφωνίες χρηματοδότησης διεθνών ομολογιακών τίτλων τους οποίους η Eurobank κατείχε στο χαρτοφυλάκιό της.
Ως προς τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, το ύψος της χρηματοδότησης, μεσοπρόθεσμης διάρκειας 2 ετών, ανέρχεται σε 300 εκ. ευρώ με αντισυμβαλλόμενο διεθνή επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία έχει συναφθεί με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, δηλαδή, διατραπεζικό επιτόκιο euribor συν περιθώριο (spread) χαμηλότερο των 200 μονάδων βάσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, «η συναλλαγή αυτή είναι η πρώτη στη διατραπεζική αγορά με ΟΕΔ μετά τη δημοσιονομική κρίση και την ένταξη της Ελλάδος στο μηχανισμό του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αντανακλά ταυτόχρονα την πρόοδο στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, με τη συνακόλουθη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της, όσο και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Eurobank.
Οι συναλλαγές της Eurobank στη διεθνή διατραπεζική αγορά σηματοδοτούν πρώτο θετικό βήμα ανοίγματος των διεθνών αγορών σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα - βήμα μείζονος σημασίας στο μακρύ δρόμο για την πλήρη εξομάλυνση των χρηματοδοτικών ροών, καθώς δεν έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες.
Η συνεπής υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής παραμένει σταθερή και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας και τη σταδιακή μείωση των ανησυχιών της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στην προοπτική της αποκατάστασης της πρόσβασης του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και της ανανέωσης του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για τους ελληνικούς τίτλους.


Πηγή: http://www.reporter.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...