Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Το ΙΚΑ ξεκινά κατασχέσεις περιουσιών των οφειλετών από 30 Ιουνίου

Ο διοικητής του ΙΚΑ ζητά από τους διευθυντές των υπηρεσιών να μεριμνήσουν στο μεταξύ για την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων των οφειλετών.
Την επίσπευση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες οι οποίοι μέχρι τις...
30/6/2011 δεν θα έχουν φροντίσει να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους προς το ΙΚΑ ζητά με Γενικό Έγγραφο Γ99/1/75 από 13/5/2011που απευθύνει προς τα υποκαταστήματα ο διοικητής του Ιδρύματος κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος.


Ο διοικητής του ΙΚΑ ζητά από τους διευθυντές των υπηρεσιών να μεριμνήσουν στο μεταξύ για την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων των οφειλετών οι οποίοι έχουν ζητήσει να ενταχθούν στη ρύθμιση και τη διαβίβασή τους στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων του Ιδρύματος.


Στο ίδιο έγγραφο το οποίο περιέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε όσους υπάγονται σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών τους αναφέρεται επίσης ότι τα Υποκαταστήματα πρέπει να φροντίζουν, ώστε οι εργοδότες να ενημερωθούν για τις ισχύουσες διατάξεις τις σχετικές με τη ρύθμιση των οφειλών τους και ευεργετήματα που προκύπτουν από αυτές.


newsit
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...