Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ξανά στα χέρια του Εφραίμ το «ταμείο» του Βατοπεδίου

Στην πλήρη αποκατάσταση του Ηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, προέβη η αδελφότητα και η γεροντεία της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
Σύμφωνα με την απόφαση του συμβουλίου, επανήλθε στα χέρια του Εφραίμ η οικονομική διαχείριση των θεμάτων της Μονής, ώστε να έχει όλες τις...
απορρέουσες από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους αρμοδιότητες.
Στην απόφαση της γεροντείας αναφέρεται ότι η αδελφότητα πάντοτε παρακολουθούσε τις οικονομικές δραστηριότητες του Ηγουμένου Γέροντα Εφραίμ, διότι ο ίδιος, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Αθωνικής Πολιτείας, δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την ομόφωνη έγκριση της γεροντείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γεροντεία γνώριζε ότι ουδέποτε υπήρχε πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση της Μονής και γενικότερα στην υπόθεση αυτή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...