Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Χαστούκι Moody's στον ΟΤΕ

Η επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και η μείωση των προβλέψεων για τις επιδόσεις του Οργανισμού έφερε την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε Β1 από Βa1 από τον οίκο Moody's.
"Αναμένουμε ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΤΕ θα...
συνεχίσουν να επηρεάζονται έντονα από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό σε όλους τους κλάδους και τους σε εξέλιξη ρυθμιστικούς περιορισμούς", αναφέρεται στην ανακοίνωση του διεθνούς οίκου.
Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τον οίκο Moody's, θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση να λάβει μέτρα μείωσης του κόστους λειτουργίας του, προκειμένου να περιορίσει το αποτέλεσμα στα έσοδα και τις ταμειακές ροές του από τις ακόμη πιο δυσμενείς μακροοικονομικές ή ανταγωνιστικές συνθήκες, σε ένα ανελαστικό περιβάλλον κόστους εργασίας.
Θεωρεί επίσης ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν υποστηρίζει την ανάγκη του ΟΤΕ να αντιδράσει στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει με την καθιέρωση χαμηλότερων τιμολογίων.


news247
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...