Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Δικαιοσύνη σε πλήρη ακινησία

Οι αριθμοί προκαλούν σοκ. Είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις σε όλους τους βαθμούς της Δικαιοσύνης και δείχνουν την ασφυξία στην απονομή δικαίου, που φορτώνει με πρόστιμα την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ως ακίνητος δεινόσαυρος τείνει να μεταμορφωθεί η δικαιοσύνη καθώς...
οι καθυστερήσεις στις δίκες κάθε βαθμού προκαλούν στην πράξη αρνησιδικία, φορτώνοντας τη χώρα με πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπάρχει υπόθεση, η οποία μέσα σε εννέα χρόνια αναβλήθηκε 36 φορές, ενώ δύο υποθέσεις έχουν αναβληθεί 35 φορές, μια 34 φορές, πέντε 33, ενώ πέντε υποθέσεις έχουν αναβληθεί 28 φορές, έξι υποθέσεις 20 φορές και 34 υποθέσεις15 φορές.
Στα πολιτικά δικαστήρια οι προσδιορισμοί στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών γίνονται στις αρχές του 2014 και τον Ιούνιο του 2013 προσδιορίζονται υποθέσεις στο Πενταμελές και Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οι προσδιορισμοί γίνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2011.
Το 2009 οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ανερχόντουσαν στις 22.000, στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών στις 16.976, στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών στις 3.256 και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 104.000. Παράλληλα, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία - Εφετεία οι εκκρεμείς υποθέσεις το 2006 ανερχόντουσαν στις 341.227, το 2007 στις 381.815 και το 2008 στις 418.715.
Παράλληλα, πλέον αυτών αυξάνονται συνεχώς οι καταδίκες της χώρας μας για τις καθυστερήσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενδεικτικό είναι ότι την τελευταία δεκαετία σε σύνολο 392 παραβάσεων της Ελλάδας, οι 354 αφορούν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων.


News247
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...