Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αυξήσεις μέχρι 13,7% στα οικιακά τιμολόγια (για τις χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος), μειώσεις στις περισσότερες κατηγορίες εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών και αύξηση 5-7% στα αγροτικά τιμολόγια θα εφαρμόσει η ΔΕΗ από 1ης Ιανουαρίου του 2011 όπως ανακοίνωσε...
το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το πλήθος των τιμολογίων μέσης και χαμηλής τάσης μειώνεται σε 9. Ειδικά τιμολόγια (όπως πολύτεκνων, Κοινωνικό κλπ) δεν μεταβάλλονται. Τα ποσοστά ανατιμήσεων που αποφασίστηκαν είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα αρχικά αιτήματα της ΔΕΗ, καθώς οι αυξήσεις στις χαμηλότερες κατηγορίες κατανάλωσης μετριάστηκαν από αντίστοιχες μειώσεις σε φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς μεταβάλλονται τα οικιακά τιμολόγια
Επιβάρυνση θα υπάρξει για τα νοικοκυριά με χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος, ενώ αντίθετα χαμηλότερα τιμολόγια θα πληρώνουν νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση, βάσει των ανακοινώσεων του υπουργείου. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει έως 800 κιλοβατώρες, και δεν μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο (γιατί πχ δεν πληροί το εισοδηματικό κριτήριο) θα πληρώνει 112,1 ευρώ, αντί για 98,6 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Αντίθετα, ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει περισσότερες από 3000 κιλοβατώρες, θα πληρώνει 152,1 ευρώ, από τα 176,6 ευρώ που πληρώνει σήμερα.
Σημειώνεται ότι στο πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης (μέχρι 800 κιλοβατώρες) ισχύουν μειώσεις 10- 20% για όσους εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (άτομα με χαμηλό εισόδημα, ΑΜΕΑ, άνεργοι) εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Υπολογίζεται ότι 1,2 εκατ. καταναλωτές συνολικά εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Οι αυξομειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ γίνονται σε εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει ότι οι τιμές καταναλωτή πρέπει να αντανακλούν το κόστος και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι λεγόμενες σταυροειδείς επιδοτήσεις, από μία κατηγορία καταναλωτών σε άλλη. Η προσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ σε αυτή τη λογική θα γίνει σταδιακά ως το 2013, που σημαίνει ότι ως τότε θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις/μειώσεις στις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Για το 2011 τα τιμολόγια θα εξαρτηθούν επίσης από το αν θα επανέλθει σε ισχύ η ρήτρα καυσίμων, που έχει ανασταλεί από τον περασμένο Αύγουστο, μέσω της οποίας μετακυλίονται στους καταναλωτές οι μεταβολές στο κόστος αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΔΕΗ.
Παραδείγματα εφαρμογής των νέων τιμολογίων
Αναφορικά με τις μεταβολές που ισχύουν από το 2011, σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε το ΥΠΕΚΑ προκύπτουν τα εξής: 1.Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 750 kwh: Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 78,3 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 86,2 ευρώ, δηλαδή 7,9 ευρώ επιπλέον (αύξηση 10%). 2.Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 2500 kwh, πληρώνει σήμερα 434 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 414 ευρώ, δηλαδή 20 ευρώ λιγότερα (μείωση 4,6%). Σύμφωνα πάντα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΚΑ, η συνολική επιβάρυνση για μια μέση οικογένεια εκτιμάται στα 1-2 ευρώ το μήνα. 3. Εμπορικός Καταναλωτής με μηνιαία κατανάλωση 50.000 kwh πληρώνει σήμερα 5.770 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 5.204 ευρώ, δηλαδή 566 ευρώ λιγότερα (μείωση 9,8%). 4. Βιομηχανικός Καταναλωτής με μηνιαία κατανάλωση 70.000 kwh πληρώνει σήμερα 6.138 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 6.394 ευρώ, δηλαδή 256 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,2%). 5. Αγροτικός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 5000 kwh πληρώνει σήμερα 319 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 335 ευρώ, δηλαδή 16 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,9%). Τα ποσά αυτά, διευκρινίζεται, αφορούν μόνο το κόστος της ενέργειας και όχι τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (δημοτικά τέλη, ΕΡΤ, κλπ.)


Dete.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...