Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

“Η περιστολή κρατικών δαπανών θα μας σώσει”

Αυτό λέει σε ελεύθερη μετάφραση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Προβόπουλος στο μήνυμα που θα στείλει στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική την Τρίτη (26/10).
Σύμφωνα με τις...
πληροφορίες ο κ. Προβόπουλος ισχυρίζεται πως το ελληνικό κράτος προκειμένου να ορθοποδήσει θα πρέπει να στηριχτεί στην περιστολή των δαπανών κατά δύο τρία και στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων κατά το ένα τρίτο.
Η διεθνής εμπειρία, λέει ο διοικητής της ΤτΕ, έχει δείξει πως αυτό το μοντέλο είναι και το πιο αποτελεσματικό. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην κατάργηση των οργανισμών και των υπηρεσιών, καθώς και στη συγχώνευση πολλών από αυτών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αντιτίθεται στις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, ενώ προτείνει την συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η εξωστρέφεια της.
Αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσεις και θα στηρίζει τις επενδύσεις.
Τέλος, για το 2010, ο κ. Προβόπουλος προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 4%.


cosmo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...