Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Καταργούν διόδια λόγω κόστους

Τη δυνατότητα κατάργησης σταθμών διοδίων που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους δίνει τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Υποδομών. Πρόκειται για μία επιβεβλημένη ρύθμιση προκειμένου να ελαφρυνθούν οι ...
τοπικές κοινωνίες από την υπέρμετρη καταβολή διοδίων.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα ενοποίησης κοντινών σταθμών διοδίων για να επιλυθεί η υπερβολική χρέωση των πολιτών τοπικών κοινωνιών και την αποκατάσταση της ζημίας του παραχωρησιούχου με ανάλογη προσαρμογή του ύψους του διοδίου στον εναπομείναντα σταθμό.
Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις που από συμβάσεις παραχώρησης προβλέπονται να λειτουργούν μετωπικοί σταθμοί διοδίων σε μικρή απόσταση από άλλους είναι πιθανόν να δημιουργείται σημαντικό κόστος για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των κατοίκων των τοπικών περιοχών που όμως οι συμβάσεις παραχώρησης κυρώνονται με νόμο. Όμως οι συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητόδρομων κυρώνονται με νόμο και επομένως δεν είναι δυνατόν χωρίς συμφωνία των μερών και ψήφιση του νέου νόμου να γίνονται αλλαγές των συμβατικών τους όρων.
Κατά συνέπεια, εφόσον το Δημόσιο επεμβαίνει μονομερώς στην λειτουργία μίας σύμβασης παραχώρησης και επιβάλλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπως η προσωρινή διακοπή λειτουργίας σταθμών διοδίων, υποχρεούται στο μέτρο που θίγονται τα οικονομικά ανταλλάγματα του παραχωρησιούχου να τον αποζημιώνει.
Με την υπόψη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα ενοποίησης σταθμών είσπραξης τελών διέλευσης αυτοκινητοδρόμων και της "αποζημίωσης" του παραχωρησιούχου από τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα του γειτονικού σταθμού.
Προβλέπεται επίσης η ευχέρεια του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζει ότι τα τέλη διοδίων του καταργούμενου σταθμού θα εισπράττονται από τον εγγύτερο προς αυτόν σταθμό, είτε το δεύτερο λειτουργεί άλλος παραχωρησιούχος είτε δημόσια εταιρία.


news247
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...