Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Πρόστιμα για τους μεσίτες εξετάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού απειλούνται οι μεσίτες ''διότι ο άμεσος ή έμμεσος ορισμός κατωτάτων αμοιβών υπηρεσιών ή προϊόντων αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού που βλάπτει τους καταναλωτές''.
Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει για να...
εξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υπόθεση που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος των μεσιτών ακινήτων και συγκεκριμένα τον καθορισμό του ύψους των μεσιτικών αμοιβών στην Ελλάδα και την απαγόρευση διαφήμισης μεσιτικής αμοιβής κατώτερης από το οριζόμενο ως κατώτατο όριο 2%.
Η Εισήγηση απευθύνεται στο Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, στο Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο Σύνδεσμο Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ελλήνων Συμβούλων Διαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας, στο Σύλλογο Μεσιτών Νομού Χανίων και στην Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας.
Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της Εισήγησης, οι ανωτέρω Σύλλογοι, με μία σειρά πρακτικών-αποφάσεων, είτε όριζαν ρητά στο Καταστατικό ή σε άλλα έγγραφά τους το ποσοστό 2% επί της αξίας του ακινήτου ως ελάχιστη αμοιβή παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, είτε προέβησαν σε συστάσεις και υιοθέτησαν οδηγίες και αποφάσεις με στόχο την παγίωση πρακτικής, κατά την οποία οι μεσίτες θα λαμβάνουν κατώτατη μεσιτική αμοιβή 2% επί της αξίας του ακινήτου, είτε απαγόρευαν τη διαφήμιση μειωμένης κάτω του 2% ή μηδενικής αμοιβής.
Ας σημειωθεί ότι ο άμεσος ή έμμεσος ορισμός κατωτάτων αμοιβών υπηρεσιών ή προϊόντων αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού που βλάπτει τους καταναλωτές.
Η Εισήγηση επίσης προτείνει την επιβολή προστίμων.
Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν προδικάζει την ύπαρξη παράβασης και δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.
Όπως εκτιμά η αγορά η κατάργηση της κατώτατης αμοιβής της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα οδηγήσει σε μείωση και τις τιμές των ακινήτων.


www.i-reportergr.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...