Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Με φοροδάνεια η πληρωμή ΦΠΑ

Τα λεγόµενα φοροδάνεια επιστρέφουν στην επικαιρότητα προσφέροντας χαµηλότερο επιτόκιο, ενώ παράλληλα, χρησιµοποιώντας πλαστικό χρήµα, οι πελάτες µπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δηµοσίου µε µέχρι και 12 δόσεις.
Σύμφωνα με...
εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας "Τα Νέα", αυτήν τη στιγµή δύο τράπεζες, η Πειραιώς και η Eurobank, δίνουν τη δυνατότητα πληρωµής των οφειλών προς το Δηµόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις, σε όσους χρησιµοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα.
Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πληρωµή είναι άτοκη µόνο στην περίπτωση που εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό κάθε µήνα. Αν όχι, η δόση επιβαρύνεται µε τσουχτερά επιτόκια, που φτάνουν ακόµη και το 20%.
Για όσους πάλι διαθέτουν πιστωτική κάρτα και πρέπει να πληρώσουν μεγαλύτερες οφειλές, τα φοροδάνεια είναι μία ειδική κατηγορία χορηγήσεων, τα οποία απευθύνονται σε φορολογούµενους (είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις) και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την αποπληρωµή οφειλών από φόρους, πρόστιµα και άλλες υποχρεώσεις.
Είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρήσεις, οι πάσης φύσεως ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στις περισσότερες τράπεζες οι οποίες διαθέτουντα σχετικά προϊόντα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, τα δάνεια αυτού του τύπου γνώρισαν σηµαντική άνοδο τους τελευταίους µήνες του 2010.
Και αυτό γιατί πολλοί χρειάστηκαν ρευστότητα λόγω της ανάγκης για πληρωµή του φόρου εισοδήµατος, ενώ την ίδια στιγµή αρκετοί στράφηκαν στις τράπεζες προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν την αποπληρωµή της περαίωσης.
Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δάνεια αυτού του τύπου δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς έκαναν για πρώτη φορά την εµφάνισή τους πριν από µία δεκαετία, επιτρέποντας στους φορολογούµενους να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, ώστε να καλύψουν άµεσα τα χρέη τους προς το Δηµόσιο.
Εντούτοις, µε τα σηµερινά δεδοµένα, σύµφωνα µε τους τραπεζίτες, έχουν γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλή, καθώς πολλοί είναι πλέον εκείνοι που δενέχουν τα µετρητά για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία.
Στην πραγµατικότητα πάντως, τα φοροδάνεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταναλωτικά δάνεια, µετη διαφορά όµωςότι ενσωµατώνουν µια σειρά από ευνοϊκούςόρους, οι οποίοι τα κάνουν πιο δελεαστικά προς τους υποψήφιους δανειολήπτες.
Ο πρώτος και βασικότερος δεν είναι άλλος απότο κόστος τουχρήµατος. Δηλαδή, το µέσο επιτόκιο ενός φοροδανείου είναι σαφώς χαµηλότερο από ένα απλό, καταναλωτικό δάνειο.
Σε απόλυτες τιµές, κατά µέσο όρο ο φορολογούµενος - δανειολήπτης επιβαρύνεται µε ονοµαστικό επιτόκιο της τάξης του 9%, όταν για ένα συνηθισµένο καταναλωτικό δάνειο ο πελάτης της τράπεζας θα πρέπει να πληρώσει επιτόκιο της τάξης του 12% µε 13%.
Παράλληλα, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι διατεθειµένος να προσηµειώσει κάποιο περιουσιακό του στοιχείο, το επιτόκιο µειώνεται ακόµη περισσότερο, ξεκινώντας από το 5,7%.
Ως προς το ύψος του δανείου, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, φτάνει µέχρι τα 40.000 ευρώ – ή το σύνολο του ποσού – ενώ αν προσηµειωθούν περιουσιακά στοιχεία µπορεί να αυξηθεί.
Αντίστοιχα, η διάρκεια αρχίζει από τον έναν χρόνο και µπορεί να ξεπεράσει τα 10 ανάλογα µε την επιθυµία του δανειολήπτη.


news247
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...