Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Η Moody΄s υποβάθμισε τον ΟΤΕ

Σε Ba1 υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ η Moody΄s Investors Service από Baa3.
Σύμφωνα με τον Capital η Moody΄s υποβάθμισε σε Ba1 από Baa3 τα διεθνή μεσοπρόθεσμα αξιόγραφα προτεραιότητας χαμηλής εξασφάλισης καθώς και τα διεθνή ομόλογα της θυγατρικής OTE Plc και τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα σε...
"Not Prime" από "Prime-3".
Όλες οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις παραμένουν υπό αξιολόγηση για περαιτέρω υποβάθμιση.
Η κυριότερη αιτία για την υποβάθμιση είναι ότι ο ΟΤΕ το πρώτο τρίμηνο του 2011 έδειξε μεγαλύτερη των εκτιμήσεων επιδείνωση στα έσοδα και τις ταμειακές ροές.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...