Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Ταμείο Επόμενων Γενεών

Ένας φορέας με τίτλο Ταμείο Επόμενων Γενεών, (με μορφή α.ε.), είναι η πρότασή των Δημιουργικών Πολιτών για την συμμετοχή του Δημοσίου στην υλοποίηση όλων των μεγάλων και μικρών αναπτυξιακών έργων και την δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Η πρόταση των...
Δημιουργικών Πολιτών είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας με τίτλο Ταμείο Επόμενων Γενεών, στο οποίο θα μεταβιβάσει το Δημόσιο όλα όσα σήμερα σκοπεύει να πουλήσει, (δηλαδή να ξεπουλήσει με τις χαμηλές σημερινές αξίες).


Έτσι το ΤΕΓ θα συμμετέχει με ένα σεβαστό ποσοστό στην αξιοποίηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, χρησιμοποιώντας και ένα σημαντικό μέρος του καλυμμένου με τουριστικά ακίνητα ομολόγου που θα εκδοθεί.


Οι συμμετοχές αυτές μέσω του ΤΕΓ θα αποτελούν τις συμμετοχές του Δημοσίου στα αναπτυξιακά έργα και θα συμβάλουν στη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.


Στο Δημόσιο αυτό Ταμείο Επόμενων Γενεών α.ε. θα είναι εύκολα δυνατή η μεταβίβαση Δημοσίων εκτάσεων, χωρίς να απαιτείται η πώλησή τους.


Με το ΤΕΓ θα συμμετέχει το Δημόσιο :


· Στα αναπτυξιακά έργα των περιφερειών και των δήμων του «Καλλικράτη» με ΣΔΙΤ.
· Στα μεγάλα έργα υποδομής (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες κλπ)
· Στα μεγάλα τουριστικά projects, με τη συμμετοχή των τραπεζών ή και άλλων επενδυτών.
· Στα μεγάλα τουριστικο-οικιστικά projects, (με Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), επίσης με τη συμμετοχή των τραπεζών ή και άλλων επενδυτών.
Στον εκσυγχρονισμό των σημαντικών τουριστικών μας μονάδων, για να μην οδηγηθούν στην εκποίηση λόγω της παλαιότητάς τους.


Το Ταμείο Επόμενων Γενεών θα πρέπει να διοικείται με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.


Θα έχει, πιθανόν, τη δομή τραπεζικού φορέα και σκοπός του θα είναι η δημιουργία πλούτου για τις επόμενες γενεές.
Πιστεύουμε ότι το ΤΕΓ, θα δημιουργήσει σημαντικό πλούτο, η αύξηση του οποίου, θα βοηθήσει τις επόμενες γενεές να εξοφλήσουν σημαντικό μέρος από τα χρέη που τους έχουμε φορτώσει και να αυξηθεί σημαντικά το ΑΕΠ.


Η στελέχωση και η διαχείριση του, εννοείται ότι πρέπει να εξασφαλίζεται με διαφανείς διαδικασίες.


Οι αμοιβές των στελεχών θα γίνεται με μικρούς μισθούς και ποσοστό στα κέρδη.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...