Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Φτηνότερο ρεύμα για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

Μειώνονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης.
Πρόκειται για απόφαση του Γ. Μανιάτη που έκανε δεκτή σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Οι μειώσεις γίνονται ύστερα από τη διαπίστωση ότι...
η νέα δομή των τιμολογίων της ΔΕΗ, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου, οδήγησε σε υπερβολικές ανατιμήσεις για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.
Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις προέκυπταν για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό τις εγκαταστάσεις τους, κάτι που μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω εποχικότητας, είτε λόγω οικονομικής κρίσης που έχει αναγκάσει αρκετές επιχειρήσεις να υπολειτουργούν.
Με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ τίθεται όριο στην "ποινή" που επιβάλεται για τη χαμηλή χρήση των εγκαταστάσεων.
Οι μειώσεις θα ισχύσουν για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την 1η Ιουνίου, ανεξαρτήτως περιόδου κατανάλωσης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...